HTML strankovac hotov


Po delsi dobe se hlasim tu na blog se svym dalsim prispevkem. Tentokrat se mi povedlo implementovat jednoduchy ale kompletni pager. Jedine co mu musite predat IDcka a po kolika chcete strankovat. Puvodne jsem mel pager ktery se pouzil pouze jednou. To proto, ze on vygeneroval volani JScriptu pro kazdou stranku a pote toto vlozil dolu do strankovani.

Jiste si dovedete predstavit co to muselo mit za problem – samozrejme to ze kdyz tech stranek bylo hodne, dole byly vsechny zobrazeny v tabulce. fujtajbl! Proto se mu tam predavali ty IDcka – dnes by stacilo mu predat pouze pocet stranek, se kterou tento pager stejne vnitrne pracuje, protoze si ji spocita. Kdyz ted prevadim svoje weby z SQLite DB na SQL Server DB, tak u nich opravuji to nefungovalo nebo dodelavam to co fungovalo spatne. Abyste meli predstavu jak to funguje, prikladam zdrojak ten tridy pageru:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
/// <summary>
/// Trida ktera generuje strankovani.
/// </summary>
public class HtmlPagingGenerator //: HtmlGenerator
{
  public List<int[]> rozrazeny = new List<int[]>();
  int pocetStranek = -1;
  public HtmlPagingGenerator(List<int> idcka, int raditPo) //string _dotaz,
  {
    int count = idcka.Count;
    if (count == 0)
    {
      return;
    }
    int stranek = (count / raditPo);
    int zacitNa = 0;
    int i = 0;
    while (true)
    {
      if (i == stranek)
      {
        raditPo = count % raditPo;
      }
      if (i == stranek + 1)
      {
        break;
      }
      i++;
      int[] nt = new int[raditPo];
      idcka.CopyTo(zacitNa, nt, 0, raditPo);
      rozrazeny.Add(nt);
      pocetStranek++;
      zacitNa += raditPo;
    }
  }
  private HtmlPagingGenerator()
  {
    // TODO: Complete member initialization
  }
  /// <summary>
  /// Cislovani A1 je od 1
  /// </summary>
  /// <param name="aktStrana" /> 
  /// <returns> </returns>
  public string ReturnPage(int aktStrana)
  {
    int posledniIndex = rozrazeny.Count - 1;
    if (aktStrana < 0 && aktStrana > posledniIndex)
    {
      return "Nepovolene hodnoty razeni, zrejme interni chyba aplikace";
    }
    return Render(aktStrana, pocetStranek);
  }
  /// <summary>
  /// Cislovani A1 je od 1.
  /// </summary>
  /// <param name="aktStrana" /> 
  /// <param name="zobrazitBefore" /> 
  /// <param name="zobrazitNext" /> 
  /// <returns> </returns>
  public string Render(int aktStrana, int pocetStranek)
  {
    if (pocetStranek != 0)
    {
      int aktStranaIndex = aktStrana - 1;
      bool zobrazitBefore = aktStranaIndex != 0;
      bool zobrazitNext = aktStranaIndex != pocetStranek - 1;
      //-Tecky zde budou oddeleny mezerami, nebo ne, nebudou, ale jedna trojtecka bude za 3 znaky
      //-Maximalni pocet znaku bude 29
      int zbyvaZnakuCelkem = 29;
      int zbyvaZnakuLeft = 0;
      int zbyvaZnakuRight = 0;
      zbyvaZnakuCelkem -= aktStrana.ToString().Length + 2;
      zbyvaZnakuLeft = zbyvaZnakuCelkem / 2;
      zbyvaZnakuRight = zbyvaZnakuCelkem / 2;
      List<int> stranyLeft = new List<int>();
      List<int> stranyRight = new List<int>();
      if (aktStrana != 1)
      {
        for (int i = aktStrana - 1; i > 0; i--)
        {
          int delkaDalsiho = i.ToString().Length + 1;
          if (zbyvaZnakuLeft - delkaDalsiho > -1)
          {
            stranyLeft.Add(i);
            zbyvaZnakuLeft -= delkaDalsiho;
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
      }
      zbyvaZnakuRight = zbyvaZnakuRight + zbyvaZnakuLeft;
      for (int i = aktStrana + 1; i < pocetStranek + 1; i++)
      {
        int delkaDalsiho = i.ToString().Length + 1;
        if (zbyvaZnakuRight - delkaDalsiho > -1)
        {
          stranyRight.Add(i);
          zbyvaZnakuRight -= delkaDalsiho;
        }
        else
        {
          break;
        }
      }
      if (stranyLeft.Count != 0)
      {
        zbyvaZnakuLeft = zbyvaZnakuRight + zbyvaZnakuLeft;
        for (int i = stranyLeft[stranyLeft.Count - 1] - 1; i > 1; i--)
        {
          int delkaDalsiho = i.ToString().Length + 1;
          if (zbyvaZnakuLeft - delkaDalsiho > -1)
          {
            stranyLeft.Add(i);
            zbyvaZnakuLeft -= delkaDalsiho;
          }
          else
          {
            break;
          }
        }
      }
      HtmlGenerator hg = new HtmlGenerator();
      string textBeforeRapid = string.Empty;
      string textBefore = string.Empty;
      if (zobrazitBefore)
      {
        textBeforeRapid = " < <";
        textBefore = " <";
      }
      else
      {
        textBeforeRapid = "  ";
        textBefore = " ";
      }
      string textNextRapid = string.Empty;
      string textNext = string.Empty;
      if (zobrazitNext)
      {
        textNextRapid = ">>";
        textNext = ">";
      }
      else
      {
        textNextRapid = "  ";
        textNext = " ";
      }
      if (zobrazitBefore)
      {
        hg.WriteTagWithAttr("div", "class", "prev");
        hg.WriteTagWithAttrs("a", "runat", "server", "id", "anchorPrevRapid", "href", "javascript:", "onclick", "VypsatVysledkyNaStrance(" + 1 + ");return false;");
        hg.WriteRaw(textBeforeRapid);
        hg.TerminateTag("a");
        hg.TerminateTag("div");
        hg.WriteTagWithAttr("div", "class", "prev");
        int to = aktStrana - 1;
        if (to < 1)
        {
          to = 1;
        }
        hg.WriteTagWithAttrs("a", "runat", "server", "id", "anchorPrev", "href", "javascript:", "onclick", "VypsatVysledkyNaStrance(" + to + ");return false;");
        hg.WriteRaw(textBefore);
        hg.TerminateTag("a");
        hg.TerminateTag("div");
      }
      stranyLeft.Reverse();
      foreach (int item in stranyLeft)
      {
        AppendAnchor(hg, true, item);
      }
      AppendAnchor(hg, false, aktStrana);
      foreach (int item in stranyRight)
      {
        AppendAnchor(hg, true, item);
      }
      if (zobrazitNext)
      {
        hg.WriteTagWithAttr("div", "class", "next");
        hg.WriteTagWithAttrs("a", "runat", "server", "id", "anchorRapid", "href", "javascript:", "onclick", "VypsatVysledkyNaStrance(" + pocetStranek + ");return false;");
        hg.WriteRaw(textNextRapid);
        hg.TerminateTag("a");
        hg.TerminateTag("div");
        hg.WriteTagWithAttr("div", "class", "next");
        hg.WriteTagWithAttrs("a", "runat", "server", "id", "anchorNext", "href", "javascript:", "onclick", "VypsatVysledkyNaStrance(" + (aktStrana + 1).ToString() + ");return false;");
        hg.WriteRaw(textNext);
        hg.TerminateTag("a");
        hg.TerminateTag("div");
      }
      return hg.ToString();
    }
    return "";
  }
  private static int AppendAnchor(HtmlGenerator hg, bool klikaci, int item)
  {
    if (klikaci)
    {
      hg.WriteTagWithAttrs("a", "href", "javascript:", "onclick", "VypsatVysledkyNaStrance(" + item + ");return false;", "class", "pagingB");
    }
    else
    {
      hg.WriteTagWithAttr("span", "class", "pagingB");
    }
    hg.WriteRaw(item.ToString());
    if (klikaci)
    {
      hg.TerminateTag("a");
    }
    else
    {
      hg.TerminateTag("span");
    }
    hg.WriteRaw(" ");
    return item;
  }
  /// <summary>
  /// Tuto metodu pouzivej kdyz se zadne vysledky nepodari najit
  /// </summary>
  /// <returns> </returns>
  public static string NothingFound()
  {
    HtmlPagingGenerator hpg = new HtmlPagingGenerator();
    return hpg.Render(1, 0);
  }
  /// <summary>
  /// Tuto metodu volej pouze tehdy, kdyz se vsechny vysledky vlezou na 1 stranu
  /// </summary>
  /// <returns> </returns>
  public static string WoPaging()
  {
    HtmlPagingGenerator hpg = new HtmlPagingGenerator();
    return hpg.Render(1, 0);
  }
}

Samozrejme ze vam tato trida nepujde zkompilovat, protoze v ni pouzivam nektere svoje vlastni tridy. A na zaver jeste obrazek jak to ve skutecnosti vypada:

Html Pager Hotov


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *