Jak na pruvodce nastavenim programu pomoci NavigationWindow


Dneska vam ukazu kousek kodu z programu IlCamminoManager, konkretne jeho pruvodce nastavenim, ktere ma 2 stranky. Mezi temito strankami prochazite tak ze volate metodu this.NavigationService.GoBack() pro prechod pomoci tlacitka zpet a naopak metodu this.NavigationService.Navigate() pro prechod vpred. Navic muzete diky tomu ze cele toto je obalene v objektu NavigationWindow prechazet pomoci dedikovanych tlacitek navigace zpet/vpred. Cele to funguje tak, ze vytvorite obalujici objekt NavigationWindow a k nemu neomezene trid PageFunction, ktera je genericka a jeji typ je ten, ktery chcete vratit do objektu NavigationWindow. Ja zde pouzivam vycet WizardResult s 2mi hodnotami – Cancelled a Finished. Ale ted uz k kodu. Prvni si vytvorime pomocny kod, tedy soubor s delegatem kde staci jediny radek:

public delegate void VoidObject(object o);

Dale je treba si vytvorit jiz zminovany vycet WizardResult(tento vycet musi mit za vsech okolnosti nejakou namespace, kterou pak importujete pomoci xmlns: do xaml souboru. Ja jsem si tento soubor dal do sdileneho sestaveni swf, abych ji mohl pouzivat ve vsech projektech):
namespace swf
{
  public enum WizardResult
  {
    Finished,
    Canceled
  }
}

A nyni uz vam tu budu servirovat objekt SettingsWizard odvozeny od NavigationWindow a zbyle objekty odvozene od PageFunction ve sledu, ve kterem se budou postupne volat. XML dokumentace je take napsana v tomto sledu, takze staci jen cist tyto komentare a budete vedet o co se jedna v nasledujicim kodu. Vzdy prvne uvedu kod XAML a az pote code-behind c#. Zaciname tedy objektem NavigationWindow: SettingsWizard.xaml
<!--Urcite by bylo fajn nastavit lepsi titulek nez SettingsWizard, protoze tento titulek bude mit okno pruvodce v veskery cas.-->
<NavigationWindow x:Class="IlCamminoManager.SettingsWizard" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" Title="SettingsWizard" Height="500" Width="500">
</NavigationWindow> 

SettingsWizard.xaml.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace IlCamminoManager
{
  /// <summary>
  /// Jedina spousteci/vstupni komponenta, kterou budeme vytvaret kdyz budeme chtit zobrazit nastavovaci dialog
  /// </summary>
  public partial class SettingsWizard : NavigationWindow
  {
    /// <summary>
    /// Dokud tuto promennou nenastavi metoda launcher_WizardClosing na Finished, pruvodce sice pujde zavrit ale s dotazem predtim zda to chceme skutecne udelat
    /// </summary>
    WizardResult wizardResult = WizardResult.Canceled;
    /// <summary>
    /// Vytvorim objekt SettingsWizardLauncher a zobrazim jej v tomto okne metodou Navigate. Tento objekt ale nema zadne GUI, slouzi pouze pro nastaveni a presmerovani na skutecnou prvni stranku pruvodce.
    /// </summary>
    public SettingsWizard()
    {
      InitializeComponent();
      //-Vytvorim objekt SettingsWizardLauncher a zaregistuji mu udalost WizardClosing, ktera se bude vyvolavat pri kliknuti na tlacitko Finish/Dokoncit pruvodce
      SettingsWizardLauncher launcher = new SettingsWizardLauncher();
      launcher.WizardClosing += launcher_WizardClosing;
      //-Alternativne bychom mohli pouzit Return misto WizardClosing
      //launcher.Return += launcher_Return;
      this.Navigate(launcher);
    }
    /// <summary>
    /// Pokud je A1 WizardResult.Finished, znamena to ze bylo kliknuto na tlacitko Finish
    /// </summary>
    /// <param name="o"> 
    void launcher_WizardClosing(object o)
    {
      wizardResult = (WizardResult)o;
      if (wizardResult == WizardResult.Finished)
      {
        Close();
      }
    }
    /// <summary>
    /// Pokud nebylo kliknuto na tlacitko Finish, zobrazim MessageBox, s dotazem zda chci zavrit okno, protoze nedokonceni pruvodce muze znamenat nefunkcnost programu.
    /// </summary>
    /// <param name="e"> 
    protected override void OnClosing(System.ComponentModel.CancelEventArgs e)
    {
      base.OnClosing(e);
      if (wizardResult != WizardResult.Finished)
      {
        MessageBoxResult b = System.Windows.MessageBox.Show("Unfinishing this wizard app crash during runtime or not be available all functions of app", M.ja, MessageBoxButton.OKCancel);
        if (b == MessageBoxResult.OK)
        {
          return;
        }
        e.Cancel = true;
      }
    }
  }
}

SettingsWizardLauncher.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Navigation;
namespace IlCamminoManager
{
  /// <summary>
  /// Kazda stranka navigace musi byt odvozena PageFunction. 
  /// Objekty PageFunction se vytvareji vzdy, jak pri prvnim zobrazeni, tak pri prechodu zpet/vpred na nej.
  /// Tato stranka pouze presmeruje na dalsi PageFunction a nebude se na ni dat nikdy jinak jak dostat - ani pres navigaci(protoze nema XAML), ani pres btnBack.
  /// </summary>
  class SettingsWizardLauncher : PageFunction<WizardResult>
  {
    public event VoidObject WizardClosing;
    protected override void Start()
    {
      base.Start();
      //-Patrne, pokud nastavime KeepAlive na True, budeme moci prochazet zpet/vpred ve strankach bez ztraty dat v nich. Toto se ale nas zde netyka, protoze my vzdy v konstruktoru stranky odvozene od PageFunction a
      jejich Controls naplnujeme v konstruktoru kazde takove PageFunction
      //this.KeepAlive = true;
      SettingsWizardFolders settingsWizardFolders = new SettingsWizardFolders();
      settingsWizardFolders.Return += settingsWizardFolders_Return;
      this.NavigationService.Navigate(settingsWizardFolders);
    }
    void settingsWizardFolders_Return(object sender, ReturnEventArgs<WizardResult> e)
    {
      WizardClosing(e.Result);
      OnReturn(null);
    }
  }
} 

SettingsWizardFolders.xaml 

<PageFunction x:Class="IlCamminoManager.SettingsWizardFolders" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:local="clr-namespace:IlCamminoManager" mc:Ignorable="d" x:TypeArguments="local:WizardResult" xmlns:swf="clr-namespace:swf;assembly=swf" Title="Set folders program">

  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="*"> </RowDefinition>
      <RowDefinition Height="35"> </RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="0">
      <TextBlock Margin="5,5,20,5" Text="Folders settings" FontSize="25"> </TextBlock>
      <TextBlock x:Name="tbIntroduction" Margin="10" TextWrapping="Wrap"> </TextBlock>

      <TextBlock TextWrapping="Wrap" Text="Folder where you want to store user application files (for example, when you do not want these files on SSD):" Margin="5"> </TextBlock>
      <swf:SelectFolder x:Name="selectFolderWithApplicationFiles"> </swf:SelectFolder>
      
      <TextBlock Text="Folder with *.mp3 of Il Cammino files:" Margin="5"> </TextBlock>
      <swf:SelectFolder x:Name="selectFolderWithMp3IlCamminos"> </swf:SelectFolder>

      <TextBlock Text="Folder with *.txt of Il Cammino tracklist files:" Margin="5"> </TextBlock>
      <swf:SelectFolder x:Name="selectFolderWithTracklistIlCamminos"> </swf:SelectFolder>
      
    </StackPanel>

    <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right" Grid.Row="1">
      <Button Margin="5,5,15,5" HorizontalAlignment="Right" Content=" < Back" x:Name="btnBack" Width="70" Height="25" FontSize="15"> </Button>
      <Button Margin="0,5,0,5" HorizontalAlignment="Right" Content="Next >" Width="70" x:Name="btnNext" Height="25" FontSize="15"> </Button>
      <Button Margin="15,5,5,5" HorizontalAlignment="Right" Content="Finish" Width="70" Height="25" x:Name="btnFinish" FontSize="15"> </Button>
    </StackPanel>
  </Grid>
</PageFunction> 

SettingsWizardFolders.xaml.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace IlCamminoManager
{
  /// <summary>
  /// 
  /// </summary>
  public partial class SettingsWizardFolders : PageFunction<WizardResult>
  {
    public SettingsWizardFolders()
    {
      InitializeComponent();
      //-btnBack a btnFinish bude vzdy false, proto jim nemusime registrovat handlery
      btnBack.IsEnabled = false;
      btnNext.IsEnabled = false;
      btnNext.Click += btnNext_Click;
      btnFinish.IsEnabled = false;
      tbIntroduction.Text = "Welcome to the " + M.ja + ". This guide, if you lowered yourself, it's because you lack in setting some items. Please complete this wizard program that could work.";
      selectFolderWithApplicationFiles.FolderChanged += selectFolderWithApplicationFiles_FolderChanged;
      selectFolderWithApplicationFiles.SelectedFolder = IlCamminoManagerSettings.FolderWithApplicationFiles;
      if (selectFolderWithApplicationFiles.SelectedFolder == "")
      {
        selectFolderWithApplicationFiles.SelectedFolder = FA.RootFolder;
      }
      selectFolderWithMp3IlCamminos.FolderChanged += selectFolderWithMp3IlCamminos_FolderSelected;
      selectFolderWithMp3IlCamminos.SelectedFolder = IlCamminoManagerSettings.FolderWithFilesOfIlCammino;
      selectFolderWithTracklistIlCamminos.FolderChanged += selectFolderWithTracklistIlCamminos_FolderSelected;
      selectFolderWithTracklistIlCamminos.SelectedFolder = IlCamminoManagerSettings.FolderWithTracklists;
      DisableEnableBtnNext();
    }
    #region Toto nas moc nemusi zajimat, metody menici nastaveni programu a IsEnabled btnNext
    void selectFolderWithApplicationFiles_FolderChanged(string s)
    {
      IlCamminoManagerSettings.FolderWithApplicationFiles = s;
      FA.RootFolder = s;
      DisableEnableBtnNext();
    }
    void selectFolderWithTracklistIlCamminos_FolderSelected(string s)
    {
      IlCamminoManagerSettings.FolderWithTracklists = s;
      DisableEnableBtnNext();
    }
    void selectFolderWithMp3IlCamminos_FolderSelected(string s)
    {
      IlCamminoManagerSettings.FolderWithFilesOfIlCammino = s;
      DisableEnableBtnNext();
    }
    private void DisableEnableBtnNext()
    {
      FA.CreateAppFoldersIfDontExists();
      btnNext.IsEnabled = IsAllRequiredFilled();
    }
    private bool IsAllRequiredFilled()
    {
      if (
      Directory.Exists(selectFolderWithApplicationFiles.SelectedFolder))
      {
        SetIsEnabledOtherFolderSelects(true);
        if (Directory.Exists(selectFolderWithMp3IlCamminos.SelectedFolder))
        {
          if (Directory.Exists(selectFolderWithTracklistIlCamminos.SelectedFolder))
          {
            return true;
          }
        }
      }
      else
      {
        SetIsEnabledOtherFolderSelects(false);
      }
      return false;
    }
    private void SetIsEnabledOtherFolderSelects(bool p)
    {
      selectFolderWithMp3IlCamminos.IsEnabled = p;
      selectFolderWithTracklistIlCamminos.IsEnabled = p;
    }
    #endregion
    void btnNext_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      //-Tyto 2 radky muzeme ignorovat
      FA.CreateAppFoldersIfDontExists();
      IlCamminoManagerSettings.ReloadFilePathsOfSettings();
      //-Pokud chci jit na dalsi stranku, musim tento objekt vytvorit vzdy uplne novy...
      SettingsWizardPerformance settingsWizardPerformance = new SettingsWizardPerformance();
      settingsWizardPerformance.Return += settingsWizardPerformance_Return;
      //-...a pak na neho zavolat metodu this.NavigationService.Navigate
      this.NavigationService.Navigate(settingsWizardPerformance);
    }
    /// <summary>
    /// Probublame objekt ReturnEventArgs <WizardResult> vyse, az k objektu SettingsWizard
    /// </WizardResult></summary>
    /// <param name="sender"> 
    /// <param name="e"> 
    void settingsWizardPerformance_Return(object sender, ReturnEventArgs<WizardResult> e)
    {
      OnReturn(e);
    }
  }
} 

SettingsWizardPerformance.xaml
<PageFunction x:Class="IlCamminoManager.SettingsWizardPerformance" xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation" xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:mc="http://schemas.openxmlformats.org/markup-compatibility/2006" xmlns:d="http://schemas.microsoft.com/expression/blend/2008" xmlns:local="clr-namespace:IlCamminoManager" mc:Ignorable="d" x:TypeArguments="local:WizardResult" xmlns:swf="clr-namespace:swf;assembly=swf" Title="Settings that affect performance">

  <Grid>
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="*"> </RowDefinition>
      <RowDefinition Height="35"> </RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>

    <StackPanel Orientation="Vertical" Grid.Row="0">
      <TextBlock Margin="5,5,20,5" Text="Performance settings" FontSize="25"> </TextBlock>
      <CheckBox Content="Search during typing" x:Name="chbSearchDuringTyping" Margin="5"> </CheckBox>
      
    </StackPanel>

    <StackPanel Orientation="Horizontal" HorizontalAlignment="Right" Grid.Row="1">
      <Button Margin="5,5,15,5" HorizontalAlignment="Right" Content=" < Back" x:Name="btnBack" Width="70" Height="25" FontSize="15"> </Button>
      <Button Margin="0,5,0,5" HorizontalAlignment="Right" Content="Next >" Width="70" x:Name="btnNext" Height="25" FontSize="15"> </Button>
      <Button Margin="15,5,5,5" HorizontalAlignment="Right" Content="Finish" Width="70" Height="25" x:Name="btnFinish" FontSize="15"> </Button>
    </StackPanel>
  </Grid>
</PageFunction> 

SettingsWizardPerformance.xaml.cs
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows;
using System.Windows.Controls;
using System.Windows.Data;
using System.Windows.Documents;
using System.Windows.Input;
using System.Windows.Media;
using System.Windows.Media.Imaging;
using System.Windows.Navigation;
using System.Windows.Shapes;
namespace IlCamminoManager
{
  /// <summary>
  /// Interaction logic for SettingsWizardPerformance.xaml
  /// </summary>
  public partial class SettingsWizardPerformance : PageFunction<WizardResult>
  {
    public SettingsWizardPerformance()
    {
      InitializeComponent();
      //-Jsme na posledni strance, muzeme jit zpet nebo dokoncit pruvodce ale nemuzeme jit dopredu
      btnBack.Click += btnBack_Click;
      btnNext.IsEnabled = false;
      btnFinish.Click += btnFinish_Click;
      chbSearchDuringTyping.IsChecked = IlCamminoManagerSettings.SearchDuringTyping;
      chbSearchDuringTyping.Checked += chbSearchDuringTyping_Checked;
    }
    void chbSearchDuringTyping_Checked(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      IlCamminoManagerSettings.SearchDuringTyping = (bool)chbSearchDuringTyping.IsChecked;
    }
    /// <summary>
    /// Zde vytvorime a vratime objekt WizardResult.Finished, ktery pak probubla v ReturnEventArgs <WizardResult> az do objektu SettingsWizard typu NavigationWindow
    /// </WizardResult></summary>
    /// <param name="sender"> 
    /// <param name="e"> 
    void btnFinish_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      OnReturn(new ReturnEventArgs<WizardResult>(WizardResult.Finished));
    }
    void btnBack_Click(object sender, RoutedEventArgs e)
    {
      this.NavigationService.GoBack();
    }
  }
} 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *