Jak mít stejné formátování ve VSCode a WebStorm


Uživatelé VSCode:

1) Do settings.json dát

2) Nainstalovat a zapnout tyto 2 extension:

https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode a https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint

Uživatelé WebStorm:

  1. Stačí nastavit jako je zde. Prettier má ve výchozím stavu zapnut ale přebíjí jen formatter přímo od JetBrains.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *