Černobylská havárie – přepis od Martina Roty z Vědeckého Kladiva


Video je přepis z https://www.youtube.com/watch?v=zC83a6YGeZc . Je to dle mého nejjednodušeji a nejpřesněji popis jak se to celé stalo. Můj přepis začíná na 1:18.

Elektrárna byla kvůli politickému tlaku zprovozněna rychleji než by se mělo. Tak nebyly provedeny všechny bezpečnostní experimenty na čtvrtém reaktoru který vybuchl. Na plánované odstavení reaktoru na běžnou kontrolu se pak rozhodli že udělají osudový experiment.

Ironicky se právě jednalo o experiment co by se stalo kdyby došlo k nějaké poruše. Chtěli vědět pokud by došlo k výpadku elektrické energie v elektrárně i mimo ní, jestli by setrvačnost turbíny vyráběla dostatek energie k tomu aby reaktor šlo bezpečně vypnout.

Chtěli tedy roztočit tuhle turbínu odpojit jí od přívodu další páry a zjistit jestli vyrobí dostatek energie k tomu aby všechny systémy mohly být bezpečně vypnuty. Tento experiment nebyl prováděný na plný výkon reaktoru a počítalo se pouze s dvaceti pěti procenty. Ovšem to nebyl ten výkon který dostávali, výkon reaktoru neustále klesal na nebezpečnou hranici a v reaktoru se objevovalo více a více xenonu 135.

K tomu procesu kdy se objevuje velké množství xenonu, který zastavuje reakci se říká xenonové otrávení reaktoru. Dále se obávali že by z reaktoru mohla vzniknout takzvaná jódová jáma, je to když se objeví velké množství jódu 135 který také absorbuje neutrony a tudíž zastavuje reakci.

Pokud by se tak stalo, reaktor by musel být odstavený na půl den až den než by se odboural veškerý jód a to nebylo v tlaku na výrobu elektřiny přípustné. Rozhodl se tomu zabránit tak že vytáhli regulační tyče což by mělo zvýšit výkon reaktoru. A bohužel došlo asi ke zvýšení pouze na sedm procent z plánovaných dvaceti pěti procent.

Rozhodli se tak vydat i další regulační tyče které tam jsou právě z důvodu bezpečnosti. Věc kterou nikdy neměl udělat ale bohužel v jaderné elektrárně Černobyl nebyl správně proškolení personál. Tohle bylo hodně kvůli tomu že funkce reaktoru byla vojenské tajemství a ne každý mohl vědět jak ten reaktor bude fungovat.

To znamená že i proškolený technik nebyl správně proškolení na funkci tohohle konkrétního reaktoru. V reaktoru byla i voda kterou tam neustále pumpovali a voda v tomto případě zároveň také může sloužit jako inhibitor reakce tím způsobem že sama vstřebává neutrony.

Když tak zahájil experiment tak byly regulační tyče které byly vysunuté výš než kdy měly být vysunuté a ještě manuálně odstraněné regulační tyče. Takže reaktor byl sice funkční ale špatně regulovatelný a nestabilní s za těchto podmínek se reakce opravdu hodně rozběhla.

A když se snažili snížit regulační tyče do reaktoru tak byly moc vysoko což znamenalo že trvalo dlouhou dobu a čím déle to trvalo tím větší a větší teplota byla v reaktoru. Což nakonec způsobilo to že se tyče dokonce zasekli protože mechanismus na jejich snížení byl kvůli teplotě zastaven.

Bohužel tyhle regulační tyče nebyly ani správně naplněné což vedlo k tomu že část která se dostala do reaktoru ve své podstatě vytlačila vodu která sloužila k tomu aby alespoň trochu regulovala reaktor. Vytlačením vody a neabsorbováním neutronů akorát došlo k rychlejší reakci.

Reaktor pak ve chvílích svého selhání jel na tisíc procent svého plánovaného výkonu. V tu chvíli rostl tlak v reaktoru protože voda se rychle měnila na páru což nakonec způsobilo výbuch.

Výbuch reaktoru pak díky pochybením vedení vedl k dalším problémům. První problém byl ten že tam měly pouze tři dozimetry. První z nich měl moc malý limit na to aby byl schopný měřit tak vysokou radiaci.

Dokázal asi 3,6 rentgenu za hodinu. Druhý přestal fungovat hned potom co ho zapli a třetí byl zablokovaný explozí. Když potom přinesli další dozimetr a ten naměřil maximální hodnotu tak vedení prohlásilo že je pravděpodobně vadný a že tam nejsou tak vysoké hodnoty.

V elektrárně pak došlo k pádu asfaltové střechy která díky teplotě začala sama hořet. Další problém byl i ten že hasiči kteří pomáhali reaktor hasit, nevěděli o tom že hasí reaktor a hasili reaktor který měl dva tisíce stupňů vodou což způsobuje to, že voda H2O se při vysokých teplotách rozdělí na kyslík a vodík.

Pokud máte velkou koncentraci kyslíku a vodíku tak v nějakém bodě se vznítí a v tu chvíli dojde k výbuchu. Takže díky tomuto hašení vlastně docházelo k dalším výbuchům které dělal celou situaci jenom horší a horší.

V Černobylské elektrárny došlo k neuvěřitelné množství pochybení ať už to bylo kvůli nesprávně vyškolenému personálu nebo neschopnosti vedení komunikovat nebo hlavně to že ve většině případů nedošlo k předání informací které byly nutné k řešení této situace.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *